تمرین فواصل پیوسته (ارتفاع سنجی)

گام:
نوع گام:
پایین ترین نت:
بالا ترین نت:
شروع از درجه:

توجه: لطفا پس از فشار دادن دکمه شروع صبر کنید. بسته به نوع تمرین، ممکن است تا یک دقیقه زمان برای ایجاد آن لازم باشد.