تماس با من

در حال حاضر روزهای یکشنبه و سه شنبه در آموزشگاه موسیقی پارت تدریس می کنم. دوستانی که مایل به تماس با من هستند می توانند به آموزشگاه مراجعه کنند یا برایم پیغام بگذارند.